Bảng Giá Máng cáp ĐiệnHà Nội, 17/04/2015
MÁNG CÁP
Chiều Dài Tiêu Chuẩn 1000mm
Đơn Giá/m Theo Độ Giày Tôn

STT No.
Tên Sản Phẩm
Chiều Rộng (W)
Chiều Cao (H)
ĐVT
0.8
1.0
1.2
1.5
2.0

Sơn Tĩnh Điện

1
100W x 35H
100
35
m


2
100W x 50H
100
50
m


3
100W x 75H
100
75
m


4
150W x 35H
150
35
m


5
150W x 50H
150
50
m


6
150W x 75H
150
75
m


7
200W x 35H
200
35
m


8
200W x 75H
200
75
m


9
200W x100H
200
100
m


10
300W x 50H
300
50
m


11
300Wx100H
300
100
m


12
300W x 150H
300
150
m


13
400W x 50H
400
50
m


14
400W x 100H
400
100
m


15
400W x 150H
400
150
m


16
500W x 50H
500
50
m


17
500W x 100H
500
100
m


18
500W x 150H
500
150
m


19
500W x 200H
500
200
m


20
600W x 100H
600
100
m


21
600W x 200H
600
200
m


22
600W x 300H
600
300
m


23
700W x 100H
700
100
m


24
700W x 200H
700
200
m


25
700W x 300H
700
300
m


26
800W x 100H
800
100
m


27
800W x 200H
800
200
m


v  Ghi Chú:
-          Tất cả các sản phẩm trên đi kèm gồm thân máng và nắp máng
-          Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
-          Miễn phí vận chuyển đơn hàng trên 30 triệu trong nội thành Hà Nội.