Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Bu Lông Đầu tròn Cổ vuông, chống xoay dùng để bắt thang máng cáp, ốc bắt kệ

Bu Lông Đầu tròn Cổ vuông, chống xoay dùng để bắt thang máng cáp, ốc bắt kệ
Bu Lông Đầu tròn Cổ vuông, chống xoay dùng để bắt thang máng cáp, ốc bắt kệ
Bu long đầu tròn cổ vuông, dùng để bắt kệ, thi công thang máng cáp, chống xoay M6, M8, M10 chiều dài tùy ý 
Bảo hành:  
Tình trạng:  Sẵn hàng