Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

Tủ điện ATS - Tự Động chuyển nguồn

Tủ điện ATS - Tự Động chuyển nguồn
Tủ điện ATS - Tự Động chuyển nguồn

 
Tủ ATS là hệ thống tự động chuyển nguồn , giữa nguồn chính và nguồn dự phòng
Các loại tủ ATS :
1- Tủ ATS 1 nguồn điện lưới, 1 nguồn máy phát điện dự phòng
2- Tủ ATS 2 nguồn điện lưới , 1 nguồn máy phát điện dự phòng
3- Tủ ATS 1 nguồn điện lưới , 2 nguồn máy phát điện dự phòng
4- Tủ ATS 1 nguồn điện năng lượng gió ( wind generator) ,  1 nguồn điện lưới dự phòng
5- Tủ ATS 1 nguồn điện năng lượng mặt trời ( solar generator ) , 1 nguồn điện lưới dự phòng
6- Tủ ATS 1 nguồn điện lưới , 1 nguồn kích điện dự phòng ( Inverter )
Ngoài ra , một hệ thống ATS đầy đủ và hiệu quả là sử dụng được tối đa năng lượng sạch, tự động bảo dưỡng hệ thống , và duy trì nguồn điện liên tục